Pomoc rodzinom

rodzina1

Najważniejsza jest Rodzina

Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13)

 Do małżonków

 O instytucji małżeństwa już sam Chrystus powiedział, że jest nierozerwalna.

 Małżeństwo to miłość, radość, piękno, ale i stałość, ciągłość, odpowiedzialność.

 Małżeństwo to ludzie, to rodzina, to Wy,  to nawałnica - ewangeliczna burza na morzu, która jednak pomimo największych napięć, huraganów, może zostać wyciszona, uspokojona jednym gestem Chrystusa  tylko czy chcesz?

 ... jeśli zaryzykujecie, zwrócicie się Doń o pomoc,  stanie się cud, taki mały i wielki zarazem. Przemieni się Wasze serce już przez fakt, że prosicie, szukacie, a tacy zawsze znajdą 

Od Rodzin do Rodziny

 Oby Święta Rodzina zawsze modliła się za naszymi rodzinami, wspierała je w miłości, rozwoju, na ciągłej, czasem pooranej drodze do świętości. Niech nasze rodziny jaśnieją światłem odbitym Chrystusa, tak by żaden cień nie padł na ich świętość, blask miłości, który winny roztaczać, niech czerpią z nieskończonego źródła - Chrystusa, Jego najświętszej Matki Maryi i Jej Oblubieńca - świętego Józefa.

 Drogie rodziny, musicie przeto być odważne. Musicie być zawsze gotowe do tego, aby dać świadectwo owej nadziei, która jest w Was (por. 1 P 3,15), którą w Waszym sercu zakorzenił przez swą Ewangelię Dobry Pasterz.(Jan Paweł II, List do Rodzin 18).

 Święty Jan Paweł II wyraża tak wielką troskę o wszystkie Rodziny. Wszyscy razem, jako największa rodzina Boża powinniśmy się wspierać wzajemnie w tym dziele pomocy, ewangelizacji w pierwszej kolejności wobec swojej rodziny, a następnie wobec wszystkich innych, które trawi choroba. W sposób szczególny rozbrzmiewa dzisiaj ten głos, dodający odwagi wszystkim, dla których małżeństwo i rodzina wciąż jeszcze wiele znaczą.

 Pragniemy realnie zatroszczyć się o wszystkie małżeństwa i rodziny:

 - w kwestii przygotowywania ludzi do pełnienia roli męża, ojca, żony, matki i przyjęcia tej niezwykłej odpowiedzialności, ale i szansy na coś wspaniałego.

 - oraz wspierając istniejące już małżeństwa i rodziny, które nie sprostały pewnym przerastającym je trudnościom i w poszukiwaniu pomocy skierowały się do nas.

 Wśród nas tak wiele osób pogrążonych w nałogach, rozbitych rodzin, matek i ojców samotnie wychowujących dzieci. Poprzez wsparcie materialne, rozmowę, towarzyszenie i pomoc pragniemy wnieść choć trochę światła i nadziei w te miejsca zalane mrokiem. Ufamy wstawiennictwu Świętej Rity, kobiety, która sama przeżyła wiele przeciwności losu. Umacnia nas w przekonaniu, że trzeba całym sercem zaufać Bogu i nigdy się nie poddawać. Jest niezwykle skuteczną orędowniczką i wstawia się do Pana we wszelkich Waszych, czasem wydawać by się mogło - beznadziejnych sprawach, ale takich spraw NIE MA! Dla Boga

 

Film o Św. Ricie

Daj cząstkę siebie

Podziel się dobrocią

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Co robimy Pomoc rodzinom